Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetenester

Under finn du ei oversikt over helsetenester i Gulen kommune. For å få oversikt over fleire helsetenester trykk "neste" nederst på sida.

Kreftomsorg

Ressurssjukepleiar Mona Hjartholm vil gjerne være til støtte om du eller ein av dine
næraste har fått ein kreftdiagnose ELLER ein anna alvorleg diagnose
som pregar kvardagen din…

Legeteneste

Her finn du opningstider, telefonnummer og kort presentasjon av legane i Gulen.

 

Helsestasjon - og skulehelsetenesta

"Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebyggje sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre, og barn og ungdom 0-20 år"

Legevakt

Alle kan ringje det sekssifra telefonnummeret 116117 for å koma til nærmaste legevakt i høve til der ein oppheld seg.
 

Gulen sjukeheim

Gulen sjukeheim er ein kommunal sjukeheim som skal gje døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstenester til dei innbyggarane i Gulen kommune som treng det.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk