Som regel er det ergoterapeut frå sjukehuset  som tar kontakt med kommunen, og som seier kvar du treng i heimen din.

Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidlar til midlertidige behov, dvs. inntil 2 år. Utlånet er gratis.

Kommunen har fire lager med hjelpemiddel, eit på kvart omsorgssenter. Lagera inneheld: toalettforhøyere, toalettstoler, dusjstoler, arbeidsstoler, rullestoler, rollatorer, småhjelpemidler som eks. gripetenger, strømpepåtrekkere, krykker og forhøyningsklosser.

For å låne kommunale hjelpemidlar eller ved spørsmål, kan du henvende deg til
Reidun Eide, mobil 900 97 018, eller heimetelefon 57 78 46 64.

Dersom du ikkje får svar kan du ta kontakt med ditt nermaste bu og omsorgsenter, så vil personalet der kunne hjelpe deg.

  • Eivindvik bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 43 17
  • Dalsøyra bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 31 84 eller mobil 905 08 727
  • Brekke bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 56 67
  • Byrknes bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 21 01

Når behovet opphører, skal hjelpemidlane leveres tilbake til det nermaste bu og omsorgsenteret  i kommunen vår.