Det vart vedteke å legge kommunedelplan for avløp 2020-2027 ut til offentleg høyring og i HPU-sak 052/19. Eventuelle merknadar til planen må vere innkome til Gulen kommune seinast 24.01.2020, og skal sendast til:

Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik, eller postmottak@gulen.kommune.no

 

Kommunedelplan for avløp 2020-2027 Revidert 08.11.19.pdf