Strandryddeuka nærmar seg!
Strandryddeuka er Noregs største nasjonale dugnad og finn sted 29. april til 5. mai, med ryddeaksjoner både langs kysten og i innlandet langs elver og innsjøer. Då vil frivillige over heile landet ha behov for ryddeutstyr til strandrydding og hjelp til å kvitte seg med avfallet etter sine ryddeaksjoner. 

Ryddeportalen
Ryddeportalen er de frivilliges interaktive ryddekart og eit nyttig verktøy for kommuner som vil vere med på dugnaden mot forsøpling. Her kan kommunen sjå dei frivilliges planlagte og fullførte ryddeaksjoner, og kommunen kan også sjølv leggje ut informasjon om utlevering av ryddeutstyr og mottak av marint avfall. 

Ryddeportalen kan speiles på alle nettsider ved hjelp av denne koden: <script type="text/javascript" src="http://holdnorgerent.no/embed/"></script>

Slik ser det for eksempel ut hos Hold Midt-Norge Rent: www.holdmidtnorgerent.no/hnr/

Ryddepakker
Les meir om ryddepakker og registrer kommunen som distributør her. Alle norske kommuner oppfordres til å bestille ryddepakker i god tid før påske for å garantere levering innan Strandryddeuka er i gong. Sjå utleveringsstadene i Ryddeportalen som små kuber.

Avfallshandtering
Vis kommunens innbyggere at dykk tek imot marint avfall ved å registrere avfallsmottak i sortere.no. Følg den lille instruksjonsvideoen fra Loop og mottak av marint avfall vil dukke opp i Ryddeportalen som små avfallsdunker.

Refusjonsordninga 2019
Også i 2019 kan alle som har hatt utgifter til transport eller behandling av marint avfall få refusjon for sine utgifter. Det er også mogleg å søkje om refusjon for transport av frivillige som for eksempel skuleklasser som deltar i ryddeaksjoner.

Hugs å ta vare på dokumentasjon og syte for at aksjonane vert registrert på Ryddeportalen.no. Sjå meir om årets frister og kriterier for Refusjonsordninga her.

Ta kontakt på post@holdnorgerent.no eller ring oss på 40 00 14 38 ved høve for meir informasjon!

Saman rydder vi Noreg!