• Utekontora/legekontora på Brekke og Byrknes vert stengt. Ta kontakt med Legekontoret på 57 78 10 90 som vanleg dersom du har spørsmål.
  • Sjukeheimen vert stengt for besøkande
  • Bu- og omsorgssentra vert stengt for besøkande Klikk her for meir informasjon...
  • Biblioteka vert stengt for publikum
  • Skulane er stengt for organiserte aktivitetar på ettermiddag, kveld og helg
  • Gulen kommune oppmodar innbyggarane om å ikkje gjennomføre private arrangement som inneber samling av personar. Viser til Folkehelseinstituttet sine retningsliner.

Har du spørsmål om koronaviruset klikk på lenkene og les; www.fhi.no og www.helsenorge.no
Finn du ikkje svar på nettsidene ring: 815 55 015.