Det er send SMS om dette til alle våre kundar som vert råka, men det ryddast likevel rundt om kring og haugane med avfall veks fort.