Kartlegging og vurdering av vatn og avlaup bør inngå i grunnlagsmaterialet for alle arealplana. Det kan og vere aktuelt ved behandling av utslepps- og byggesøknad.

Klikk på linkane under for å lese meir om kartelegging og vurdering av vatn- og avlaup:

Kartlegging og vurdering av vatn- og avlaup...(pdf)

Informasjon om korleis utarbeide ein privat reguleringsplan, kartlegge og vurdere, eller prosjektere mindre vatn- og avlaupsløysingar....pdf