Tannhelse og tannlege

Kontakt

Tannpleiar: Susan Norman (i permisjon) 
Tannhelsesekretær: Ingvild Flolid Dingen
Opningstid: måndag til fredag 08:00 -15:15.

Telefon: 57 63 68 90
E-post: post.eivi@vlfk.no 

På Vestland fylkeskommune si side finn du informasjon om tannklinikkar og prisar.

Besøksadresse

Eivindvik Tannklinikk
Kommunehuset, Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK

Tannlegevakten i Bergen

Alle som bur eller mellombels oppheld seg i Bergen og omkringliggjande kommunar og som har eit akutt behov for behandling utanom opningstid, kan få hjelp på tannlegevakten.

Sjå Vestland fylkeskommune si heimeside for meir informasjon.


Sist oppdatert: 24.01.2022
Publisert: 20.10.2020