Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 13

Dette er ein nedgang på 17 personar samanlikna med veke 12.
Framleis er ingen brukarar ved Gulen sjukeheim smitta.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 04.04.2022