Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 9

Framleis er ingen brukarar ved sjukeheim eller bebuarar ved bu- og omsorgssentera er smitta.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 07.03.2022