HeimHelse, sosial og omsorgKoronaInformasjon om moglege biverknadar etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen

Informasjon om moglege biverknadar etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen

Har du blitt vaksinert og opplever kraftig auka sjukdomsfølelse meir enn i tre dagar etter vaksinasjon eller blå flekker og prikkar i huda (hudbløding) ber me deg om å ta kontakt med legevakt eller fastlege snarast.

FHI og legemiddelverklet har sett i gang analyser for å sjå om det er ein samanheng mellom AstraZeneca vaksine og auka fare for blodpropp.

Me fylgjer FHI sine råd og held dykk oppdatert ut i frå dei nasjonaleråd som til ein kvar tid gjeld.

Trykk her for meir informasjon om når ein skal oppsøke lege - FHI


Sist oppdatert: 14.12.2021
Publisert: 18.03.2021