HeimHelse, sosial og omsorgKoronaInformasjon til besøkande på Gulen sjukeheim

Informasjon til besøkande på Gulen sjukeheim

Kriterier som må vere tilstades for å besøke bebuarar på Gulen sjukeheim, pr 10.12.2021

 

 1. Besøket bør/må avtalast på førehandBesøksrom må bestillast. 
  1. Langtidsavd.: 57781600 / 45871551 
  2. Dementavd.: 57781600 / 45871556 
 1. Pasient/bebuar og besøkande er frisk; ingen symptom på covid-19 (feber, hoste, sår hals, tung pust, rennande nase) 

 1. Bebuarar som er fullvaksinerte kan ha 2-3 nære personer han/ho kan klemme. Dette skal være dei same personene over tid.  

 1. Forøvrig gjeld nasjonale retningsliner med avstand og god handhygiene. 
  (sjå fhi.no)
   

 1. Besøkande  må reg. seg med namn og telefonnr i tilfelle smittesporing vert nødvendig 

 1. Besøkande skal bruke munnbind; kan ta av munnbind om ein heldt tilfredstillande avstand til bebuar og personell (1-2 m) 

 1. Besøkende må melde til Gulen sjukeheim, hvis de i etterkant av besøk får symptom som kan vere forenelig med covid-19. 

 

Besøksalternativ
 • Ute: Besøkande kan trille bebuar på tur i rullestol, men må unngå direkte nærkontakt dersom bebuar ikkje er fullvaksinert.  
 • «Besøksrom»: På gamlestova eller i vestibylen. Max 6 besøkande og i eit begrensa tidsrom (1,5 time) for at andre også skal ha mulighet til å benytte dette besøksalternativet. Unngå å berøre ting unødig og oppretthald avstand under besøket. Besøkande skal bruke munnbind; kan ta av munnbind om ein heldt tilfredstillande avstand (1-2 m) 
 • På bebuarrom: Kun aktuelt om bebuar er fullvaksinert. Max 2-3 besøkande, avhengig av størrelsen på rommet og i eit begrensa tidsrom. Unngå å røre ting unødig. Besøkande skal bruke munnbind; kan ta av munnbind om ein heldt tilfredstillande avstand (1-2 m). 
 • Bilkøyring; Bebuar kan vere med på biltur. Alle må bruke munnbind då ein ikkje kan oppretthalde avstand. 
 • Permisjon: Unngå å eksponere bebuar for unødig mange nærkontakter pga foreløpig usikkerhet ifh til smitte, til tross for vaksinering. 
Gjennomføring av besøket
 • Du/de må ringe avd. når du/de ankjem; tlf nr står på døra
 • Du/de får utdelt munnbind om de ikkje sjølve har med.
 • Du/de vert fulgt til avtalt besøksalternativ og evt fulgt til utgangen når du/de går
 • Under besøket:
  • Både du/de og bebuar må gjennomføre handvask/desinfeksjon av hender.
  • Du/de må reg. namn og telefonnr; i tilfelle smittesporing i etterkant.
  • Husk avstandskriterier både til andre bebuarar og personalet, 1-2 meter
  • Gåver e.l. til bebuar må leverast til personalet ved ankomst. Dette gjeldt også medbrakt kjeks/kake/frukt osv. Personalet syter for trygg overbringing til bebuar.
 • Handvask/handdesinfeksjon både hjå pasient/bebuar og alle besøkande etter endt besøk.

Vi ønsker å gjennomføre vask av alle kontaktflater etter kvart besøk så fint om de ikkje berører flater eller ting unødig.

 


Ved behov for ytterlegare informasjon ta kontakt med Gulen sjukeheim.

 


Sist oppdatert: 15.12.2021
Publisert: 16.03.2021