Koronavaksinasjon

Status 05.05.2023

 • Det er ope for drop-in vaksinasjon ved Gulen helsesenter i Eivindvik kvar måndag kl. 13:30 – 15:00
 • Regjeringa har beslutta å følgje Folkehelseinstituttet sine råd og anbefala ny oppfriskingsdose (5. dose) til personar 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar.
  • Ein ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidligare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.

  • Det bør ha gått meir enn 6 månadar sidan førre dose.

 • Har du spørsmål kontakt Hennie Lefdal tlf 97 97 57 60
Ny oppfriskningsdose vert anbefalt til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar

Regjeringa har beslutta å følgje Folkehelseinstituttet sine råd og anbefala ny oppfriskningsdose (5. dose) til personar 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar. 

Vaksineanbefalingar for våren 2023: 

 • Ny oppfriskningsdose vert anbefalt til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar

 • Ein ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidligare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.

 • Det bør ha gått meir enn 6 månadar sidan førre dose.

 • Vaksineringa vert gjennomført etter påske. Meir informasjon kjem.

Meir informasjon finn du her.

Informasjon til deg som skal ta koronavaksina

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema.

Vaksineringa skjer på fylgjande måte:

1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa som ligg ved og vis identifikasjonsbevis.

2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.

3. Observasjon. Me har som rutine at alle som tar vaksine må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle ein får ein reaksjon etter vaksine.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på tlf. 97 97 57 60, eller tlf. 41 46 41 16.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen eller har medisinske spørsmål ta kontakt med din fastlege på tlf. 57 78 10 90.

Har du andre spørsmål knytt til vaksineringa, så ta kontakt med koronavaksinekoordinator på tlf. 97 97 57 60, eller tlf. 41 46 41 16.

Mvh

Anita Pettersen - Smittevernlege

Linda Hantveit - Koronavaksinasjonskoordinator 

 Eg har ikkje bil eller nokon til å køyre meg, korleis kjem eg meg til vaksinasjon?

 I utgangspunktet må du prøve å kome deg til avtalt vaksinasjonsplass sjølv. Du kan for eksempel bruke dør til dør-kort, drosje, venner, familie eller naboar. Har du inga løysing på det så hjelper me dei innbyggjarane som trenger det. Ta då kontakt på tlf: 57 78 10 90.

Kostar vaksina noko?

Nei, både vaksina og vaksinasjonen er gratis. 

Korleis blir vaksina registrert?

Alle vaksiner blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Du vil finne oversikt over dine vaksiner på https://www.helsenorge.no/

Kva koronavaksine får du i Gulen kommune

Gulen kommune får pr dags dato tildelt koronavaksine frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty).

For meir informasjon om koronavaksinene på ulike språk, trykk på lenkene under: 

BioNTech/Pfizervaksina: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

 

Gir koronavaksina bivirkningar?

Alle vaksiner har bivirkningar, dei fleste er milde og forbigåande. Vaksina er testa i store studiar på mange tusen menneske.

Vanlege bivirkningar er:

Ømheit og vondt på stikkstaden.

Trøttheit.

Hovudverk.

Vondt i kroppen.

Frysningar / feber

Dette er bivirkningar som er ubehagelege, men som går over etter få dagar. Kontakt lege eller anna helsepersonell vis du får uvanlege, kraftige eller langvarige symptom etter vaksine.

For meir informasjon om koronavaksinene på ulike språk, trykk på lenkene under: 

BioNTech/Pfizervaksina: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

 

Kontakt

Kven kan eg kontakte viss eg har spørsmål eller ynskjer meir informasjon?

Ta kontakt med smittevernlege Anita Pettersen eller fastlege angåande medisinske spørsmål på tlf 57 78 10 90

Ta kontakt med koronavaksinekoordinator Linda Hantveit på tlf 41 46 41 16 eller Hennie Lefdal på tlf 97 97 57 60 eller viss ein har andre spørsmål rundt vaksineringa.

Nytt elles Folkehelseinstituttet sine nettsider; 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Aktuelle lenker:

Informasjon om koronavaksine på ulike språk:
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
 

Informasjon om vaksinene:

BioNTech/Pfizervaksina: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

Modernavaksina: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus----covid-19-vaccine-moderna/


Eigenerklæringsskjema
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/


Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 16.02.2021