HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring av Planprogram for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2024-2027

Høyring av Planprogram for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2024-2027

Planprogrammet skal sette ramma for revisjonsarbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den skal tydeleggjere oppstart av planarbeidet og sikre at partar som vil verte påverka av planen er informert om prosjektgruppa, framdriftsplan og korleis ein skal sikre medverking i planarbeidet. 

Her finn du planprogram for Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2024 –2027

Høyringsfrist: 11.07.2023

Innspel til planprogrammet sendast til Gulen kommune via:  

eDialog

E-post: postmottak@gulen.kommune.no

Pr postGulen kommune
              Eivindvikvegen 1119
              5966 Eivindvik


Sist oppdatert: 30.05.2023
Publisert: 30.05.2023