HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVarsel om oppstart av planarbeid E39 Oppedal ferjekai

Varsel om oppstart av planarbeid E39 Oppedal ferjekai

Føremålet med prosjektet er å legge til rette for framtidig behov for auka frekvens og kapasitet på ferjesambandet E39 Lavik – Oppedal. Planen vil erstatte gjeldande plan Oppedal 4635_2010011 for området i sin heilheit.

Sjå Vedlegg med kart

Statens vegvesen ber om innsending av synspunkt, innspel eller relevante opplysningar skriftleg innan 14.08.2022 til:
Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

eller firmapost@vegvesen.no

Merknader merkast med «E39 Oppedal ferjekai. Etablering av liggekai 22/101211»


Sist oppdatert: 23.06.2022
Publisert: 22.06.2022