Gulen kommune mottok i alt fem listeforslag innan fristen og desse er frå følgjande parti:
• Arbeiderpartiet
• Høgre
• Kristeleg Folkeparti
• Senterpartiet
• Venstre

Listeforslaga ligg til offentleg ettersyn ved kommunehuset fram til 14.04.2019.