Har du fått invitasjon til Drikkevasstudien? Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt ut 56 000 invitasjonar til heile landet, og voner du tar deg tid til å vere med. Dei treng nemleg DIN hjelp til å finn ut kor mange som blir sjuke av drikkevatnet i Noreg kvart år.

PS. Det er diverre ikkje høve til å delta såframt du ikkje har fått ein invitasjon i posten.

Meir informasjon om drikkevasstudien finn du på nettsidene til Folkehelseinstituttet