Gulen kommune har starta arbeidet med å rullere arealdelen av ny kommuneplan. Næringslivet kjenner industrien best, kommunen ynskjer difor å invitere til eit arbeidsmøte der næringslivet kjem med innspel og synspunkt til kva som er viktig for framtidig utvikling av industriaktivitet knytt til arealplanen. 

Stad: Vidsyn, Sløvåg
Dato: Måndag 03.12.2018
Tid: kl 09.00

Gje meg gjerne ei tilbakemelding innan 29.november om du har høve til å delta, e-post:
may-lynn.osland@gulen.kommune.no