Karriere HAFS er eit partnerskap mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV Sogn og Fjordane og kommunane i HAFS.

Karriere HAFS håpar å bli eit ressurssenter for rådgjevarar i ungdomsskule og vidaregåande skule i regionen, og kan tilby ulike  tenester for rådgjevarar/lærarar i sine kommunar.

Tenester kan vere:

  • Tilrettelegge for nettverksbygging
  • Planlegge og gjennomføre kompetansehevande tiltak, som  næringsreiser, bedriftsbesøk, temadagar, kurs og nettverkssamlingar
  • Vere bindeledd for skulane i gjennomføring av utdanningsval
  • Planlegge, gjennomføre og koordiere kurs i faget utdanningsval
  • Arrangere samlingar for lærarar som underviser i faget utdanningsval
  • Arrangere karrieremesse i samarbeid med skular og næringsliv

 

Kontaktperson:
Siv Kristin Flekke, Karriererettleiar HAFS, OA
Epost: Siv.Kristin.Flekke@sfj.no
Sentralbord: +47 57638000 | mob: +47 415 30715 

Ta kontakt på førehand for å avtale tid for samtale.

Klikk her for meir informasjon...