Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klagehandsaming eigedomskatt

Frå 2018 er det fastsett nye eigedomsskattetakstar. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering av eigedomsskattelistene. Det er få krav til innhaldet i ei klage. Minimumskrav er stilt i forvaltningslova §32. Klaga skal vere skrifteleg og underteikna av skatteytaren. Vidare må det komme fram kva vedtak som vert påklaga, og kva endring skatteytaren ynskjer. Kommunen ynskjer i tillegg at klaga vert grunngjeve. Det vil sikre ei betre sakshandsaming.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage German