Eivindvik vassverk

Eivindvik vassverk er eit av to kommunale vassverk i Gulen kommune. Behandlingsanlegget vart tatt i bruk fyrste gong i 1993, og hentar råvatn frå Svartevatnet.
Det finnast ikkje alternativ råvasskjelde knytt til eksisterande behandlingsanlegg. Det er til saman rundt 500 personar som får vassforsyninga si frå Eivindvik vassverk

√Önneland vassverk

Ånneland vassverk er eit av to kommunale vassverk i Gulen kommune. Behandlingsanlegget er heilt nytt i i 2019, og hentar råvatn frå Myrkebotntjørna.
Det finnast ikkje alternativ råvasskjelde knytt til eksisterande behandlingsanlegg. Av totalt 270 personar som vert forsynt av anlegget utgjer fastbuande om lag 80.