Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyre

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyret har til vanleg møte 6-8 gonger pr. år og møta er opne for publikum. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ.

Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.
Kommunestyre
Namn Title Mobile Poststad Parti
Rolf Daniel Midtun Medlem / Leiar HOP SP
Lars Magnus Neverdal Medlem SP
Arnhild Kjellevold Medlem SP
Ivar Eide Medlem Dalsøyra H
Kristin Mjanger Medlem H
Ingolf Wergeland Medlem KRF
Hallvard Oppedal Ordførar 415 13 958 Brekke SP
Jon Ivar Steine Medlem 906 12 830 Dalsøyra SP
Lars Atle Larsen Medlem / Leiar HPU 906 37 351 Ånneland SP
Bjørn Brekke Medlem 907 68 645 Brekke H
Margrethe Thune Trædal Medlem 908 72 995 Dalsøyra V
Daniel Olai Kvernøy Medlem / Leiar kontrollutval 91120932 Eivindvik V
Kristin Margrete Byrknes Medlem 970 20 605 Byrknesøy SP
Johnny Leidvin Langvatn Medlem / Leiar HOM 970 94 658 Brekke SP
Bjarte Undertun Medlem 986 96 648 Eivindvik V
Odd Harald Per Eide Varaordførar 990 97 331 Eivindvik AP
Stein-Inge Larsen Medlem / Nestleiar HPU 992 05 940 Byrknesøy H
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk