Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyre

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyret har til vanleg møte 6-8 gonger pr. år og møta er opne for publikum. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ.

Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.
Kommunestyre
Namn Title Mobile Poststad Parti
Odd Harald Per Eide Varaordførar 990 97 331 Eivindvik AP
Bjørn Brekke Medlem 907 68 645 Brekke H
Ivar Eide Medlem Dalsøyra H
Kristin Mjanger Medlem H
Stein-Inge Larsen Medlem / Nestleiar HPU 992 05 940 Byrknesøy H
Ingolf Wergeland Medlem KRF
Arnhild Kjellevold Medlem SP
Hallvard Oppedal Ordførar 415 13 958 Brekke SP
Johnny Leidvin Langvatn Medlem / Leiar HOM 970 94 658 Brekke SP
Jon Ivar Steine Medlem 906 12 830 Dalsøyra SP
Kristin Margrete Byrknes Medlem 970 20 605 Byrknesøy SP
Lars Atle Larsen Medlem / Leiar HPU 906 37 351 Ånneland SP
Lars Magnus Neverdal Medlem SP
Rolf Daniel Midtun Medlem / Leiar HOP SP
Bjarte Undertun Medlem 986 96 648 Eivindvik V
Daniel Olai Kvernøy Medlem / Leiar kontrollutval 91120932 Eivindvik V
Margrethe Thune Trædal Medlem 908 72 995 Dalsøyra V
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk