Det er laga eigne retningsliner som vil gjelde inntil vidare.
Informasjon om gjeldande retningslinjer for serviceskyss-rutene, samt ruter og tinging i dei enkelte kommunane, finn de på Kringom.no eller ved å trykke på lenka under
https://kringom.custompublish.com/serviceskyss-rutene-startar-opp-att-fraa-31-mars.6301325-318872.html