Tid og stad for førehandsrøysting

Stad Dato Tid
Kommunehuset Eivindvik Alle arbeidsdagar f.o.m. 12. august t.o.m. 6. september 09.00-15.00
Gulen Sjukeheim Fredag 30. august 11.00-13.00
Eivindvik bu- og omsorgssenter Laurdag 31. august 10.00-13.00
Brekke bu- og omsorgssenter Laurdag 31. august 10.00-13.00
Dalsøyra bu- og omsorgssenter Laurdag 31. august 10.00-13.00
Byrknes bu -og omsorgssenter Laurdag 31. august 10.00-13.00

Langdag ved kommunehuset

Torsdag 5. september vert det halde langopent til kl 18.00 ved kommunehuset. Det vil då vere høve til å førehandsrøyste utover normal arbeidstid.

Heimerøysting

Dersom du ikkje kan komme deg til eit vallokale fordi du er sjuk eller ufør, kan du søkje valstyret om å få røyste heime eller der du held til.

Ta kontakt på telefon: 57 78 20 00, e-post: postmottak@gulen.kommune.no, eller vanleg post: Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik.

Søknadsfristen for å få røyste heime er måndag 2. september.

Røysting på valdagen 9. september

Krins Vallokale Tid
Brekke Risnehall samfunnshus 10.00-18.00
Byrknes Byrknes skule 10.00-18.00
Dalsøyra Dalsøyra samfunnshus 10.00-18.00
Eivindvik Kommunehuset, 2. etg. 10.00-18.00

 

Hugs å ta med legitimasjon og valkort!

-Valstyret-