Gulen kommune har lagt ut reguleringsplan for Brandanger utviklingsområde gbnr. 75/1,3,4 m.fl. til 1.gongs offentleg ettersyn.

Merknader må sendast til:
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

eller postmottak@gulen.kommune.no innan 19.08.2019. 
 

Reguleringsplan for Brandanger utviklingsområd.pdf
Brandanger Formålstabell.pdf
Brandanger Føresegner.pdf
Brandanger Plankart.pdf
Brandanger planskildring.pdf
Merknader Brandanger.pdf