Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Meir tilskot til utbygging av breiband i Gulen!

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har i sak 49/19 løyvd nye kr 14,2 mill. til utbygging av breiband i fylket. For Gulen tyder dette at noko over halve tilskotssummen som var søkt om frå NKOM-ordninga 2019 no er dekt av statlege og fylkeskommunale midlar (kr 5,5 mill. av kr 9,4 mill. omsøkt). 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk