Gulen kommune har ein intensjonsavtale med nabokommunen Masfjorden. 1. mars signerte Gulen kommune intensjonsavtale med Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy. Vi vil gjerne høyre kva du meiner om avtalane og den generelle diskusjonen kring kommunereform i Nordhordland og Gulen!

Intensjonsavtaler finn du her...

Alle innspela blir handsama i samsvar med Offenleglova. Dette betyr at innhaldet i meldinga di kan bli journalført og offentleg tilgjengeleg. Det er difor viktig at du ikkje delar sensitive opplysningar om deg sjølv.

Du kan gi oss tilbakemelding ved å bruke den offisielle e-postadressa i samband med kommunereformen: kommunereform@gulen.kommune.no eller ved å bruke kontaktskjema nedanfor. 

eller ta kontakt

Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik
E-post til: postmottak@gulen.kommune.no