Gulen kommune har for tida desse ledige tomtene for sal:

TomtefeltStad/Region      Ledige tomterReserverte tomter
  TalNummer   TalNummer   
Øvre Stølen IIEivindvik323, 30, 510 
Øvre Stølen IIIEivindvik190 
GåtaByrknes151- 9 ,11 -160 
Ytre StrandaOppedal2 3, 40 
StølsåsenDalsøyra1 30 
Hovden IEidsbotn65, 6, 7, 8, 10,150 
Hovden IIEidsbotn12 1-3, 5-6, 9, 10, 13,15, 17, 2027, 14
OrtnesetBrekke170 
TynningBrekke2   
FelleskjøptomtaBrekke1   

(Klikk på tomtefelt for kart.)

*Hovden II har i tillegg tre fleirbustadtomter, som vert selde på særskilde vilkår.

Oversyn over private bustadtomter til sals finn du på Gulen og Masfjorden Utvikling AS sine heimesider: https://www.gmu.no/bustad.html

Her finn du oversiktskart over Gulen kommune...

Reglement om sal av kommunale tomter

Pris pr. 01.01.19 (jf. K. sak 77/05):

Tilrettelegging kr 99 576,75
Kjøp av grunn pr. m2 kr 21,24
Overdraging skjer når utbyggingsprosjektet er godkjend og fysisk utbygging er i gang. For tomter eldre enn 20 år er tilretteleggings- og grunnkjøpspris kr 0.

I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter, som for ei vanleg tomt på 1-2 da vil utgjere omlag dette:

Tilknyting vatn kr 11 142,60**
Tilknyting kloakk kr 16 287,00***
Deling kr 2 800,-
Oppmåling kr 29 700,-
Tinglysing (matrikulering og skøyte) kr 525,- x 2
Dokumentavgift skøyte ca kr 2 500,-. Avgifta er på 2,5 prosent av eigedomen sin verdi på tinglysingstidspunktet.

**Bustadtomtene på Gåta, Stølsåsen, Ytre Stranda, Ortneset, Tynning og Felleskjøptomta er knytt til privat vassforsyning, med andre satsar. 
***Felleskjøptomta har ikkje høve til å knyte seg til kommunal avlaupsløysing.