Gulen kommune har for tida desse ledige tomtene for sal:

Tomtefelt Stad/Region       Ledige tomter Reserverte tomter
    Tal Nummer    Tal Nummer   
Øvre Stølen II Eivindvik 3 23, 30, 51 0  
Øvre Stølen III Eivindvik 1 9 0  
Gåta Byrknes 13 1-4, 6, 8-9,11-16 2 5, 7
Ytre Stranda Oppedal 2  3, 4 0  
Stølsåsen Dalsøyra 1  3 0  
Hovden I Eidsbotn 6 5, 6, 7, 15 0 8, 10
Hovden II Eidsbotn 10 1, 2, 5, 6, 9, 13-15,17,20 3 3, 7, 10
Ortneset Brekke 0   1 7
Tynning Brekke 2      
Felleskjøptomta Brekke 1      

(Klikk på tomtefelt for kart.)

*Hovden II har i tillegg tre fleirbustadtomter, som vert selde på særskilde vilkår.

Oversyn over private bustadtomter til sals finn du på Gulen og Masfjorden Utvikling AS sine heimesider: https://www.gmu.no/bustad.html

Her finn du oversiktskart over Gulen kommune...

Reglement om sal av kommunale tomter

Pris pr. 01.01.20 (jf. K. sak 77/05):

Tilrettelegging kr 100 937,25
Kjøp av grunn pr. m2 kr 21,53
Overdraging skjer når utbyggingsprosjektet er godkjend og fysisk utbygging er i gang. For tomter eldre enn 20 år er tilretteleggings- og grunnkjøpspris kr 0. Desse tomtefelta er yngre enn 20 år: Øvre Stølen lll og Hovden ll.

I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter, som for ei vanleg tomt på 1-2 da vil utgjere omlag dette:

Tilknyting vatn kr 11 366,25**
Tilknyting kloakk kr 17 101,35***
Deling kr 2 800,-
Oppmåling kr 29 700,-
Tinglysing (matrikulering og skøyte) kr 525,- x 2
Dokumentavgift skøyte ca kr 3 500,-. Avgifta er på 2,5 prosent av eigedomen sin verdi på tinglysingstidspunktet.

**Bustadtomtene på Gåta, Stølsåsen, Ytre Stranda, Ortneset, Tynning og Felleskjøptomta er knytt til privat vassforsyning, med andre satsar. 
***Felleskjøptomta har ikkje høve til å knyte seg til kommunal avlaupsløysing.