Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gulen sjukeheim

Gulen sjukeheim er ein kommunal sjukeheim som skal gje døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstenester til dei innbyggarane i Gulen kommune som treng det.

Bu- og omsorgssenter

Gulen kommune har 4 bu - og omsorgssenter. Ynskjer du å søke om ein omsorgsbustad kan du henvende deg til kommunen og be om eit søknadsskjema.

Kontrakt for leige av bustad

Husleigelova regulerer dei rettar og plikter som leigetakaren og utleigaren har i leigeforholdet. Om ein av partane krev det, skal det skrivast leigekontrakt.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk