Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nytt høgdegrunnlag i kommunen

melding frå kartverket og oppmålingsingeniør i Gulen

Gulen kommune innfører eit nytt høgdegrunnlag NN2000 i kartdataene frå og med 26.05.2015. Kartdata som blir levert av kommunen etter denne dato vil ha andre høgdeverdiar (andre z-koordinatar) enn dei har i dagens NN1954 høgdesystem.

Mellombels bruksløyve og ferdigattest

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German