Småkraft AS har søkt NVE om å senke vasstanden i Taklevatnet i sommar for å inspisere inntaksluke, inntaksrist, adkomstleider og tekniske installasjonar.

Nivå i Taklevatenet er planlag kjørt ned mot lågast regulert vasstand (LRV) i løpet av mai, juni 2019. I løpet av juli og august, i ein periode med lite nedbør/ tilsig vil sjølve inntakskulpen vil bli tømt. Inspeksjon av anlegget vil vare i 1 veke. Etter inspeksjon vert bjelkestengsel fjerna og tilsig/nedbør vil vere avgjerande for når nivå kjem opp til LRV.