Masfjorden kommune starta merkinga av dyr sist vinter, så det er bra om ein gir tilbakemeldingar på observasjonar
av merka dyr.

Sjå GPS-hjort skjema og infoark

Les mer om Viltforvaltning...