Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mitarbeiter

..


Mitarbeiter
Namn Tittel Telefon Mobil

Barnehagane

Ann Norunn Leknes Eivindvik barnehage 57 78 17 36 94 50 67 85
Janne Helen Neverdal Dalsøyra/Hovden barnehage( i permisjon) 57 78 17 26 41 42 95 17
Lilly Haveland Vikar Dalsøyra/Hovden barnehage
Liv Berit Svartemyr Brekke barnehage 57 78 17 06 47 97 41 73
Malin Rambjørg Dalsøyra barnehage, avd.Hovden 57 78 17 42
Sofie Larsen Byrknes barnehage 57 78 17 16 40 03 28 60

Barnevernstenesta

Ann Helen Engesæter Barnevernskonsulent 57 78 20 67 94 81 96 97
Anne Marit Oppedal Barnevernskonsulent 57 78 20 62 94 50 67 95
Ina Austgulen Barnevernkonsulent 57 78 20 68 40 91 34 84
Jane Hesjedal Einingsleiar 57 78 20 61 99 79 21 09
Kristin Midtgård Barnevernkonsulent 57 78 20 63 95 03 85 27

Brannvern

Morten Flaterås Feiar 56 16 62 80
Sigvald Kvinge Brannsjef 56 16 61 80 94 50 69 40

Eigedomsforvaltning

Geir Haveland Prosjektleiar 57 78 20 30 90 84 94 94
Gunnar Tveit Veg 94 50 67 92
Helge Halland Vaktmeister 57 78 20 37 41 55 87 20
Kåre Steinset Driftsleiar 57 78 20 34 45 87 15 74
Kristoffer Elvebakke Einingsleiar 57 78 20 31
May-Gunn Haveland Reinhaldsleiar 57 78 20 33 45 97 06 69
Ove Bertel Underthun Vaktmeister 57 78 20 35 97 74 54 67
Rune Eilertsen Vaktmeister 57 78 20 36 94 17 07 09
Sandra Sofi Skutvik Ingeniør 57 78 20 43
Stian Flolid Vaktmeister 97 00 31 86
Svein Lammetun Handtverkar 90 15 97 20
Terje Steine Mjos Driftsoperatør VA

Ekspedisjonsavdelinga

Agnethe Sofie Nyhammer Konsulent 57 78 20 15
Anabelle Butz Konsulent 57 78 20 14
Anne-Line Kvame Leiar ekspedisjonsavdelinga 57 78 20 10
Kenneth Kidøy Konsulent / møtesekretær 57 78 20 13
Torill Westervik Konsulent 57 78 20 12

Frivilligsentralen

Vivian Våge Kultur konsulent / Leiar frivilligsentral 57 78 20 66 92 62 26 07

Helsetenester

Anita Pettersen Lege
Anne Karin Haveland Psykiatrisk sjukepleiar 57 78 20 72 40 40 10 49
Beate Bjerkestrand Fysioterapeut 57 78 20 89 40 92 47 09
Brita Wesenlund Hjønnevåg Lege
Hennie Lefdal Leiande helsesjukepleiar 57 78 20 85 97 97 57 60
Linda Hantveit Helsesjukepleiar 57 78 20 86 41 46 41 16
Margun Takle Ergoterapeut (20%) 97975762
Reidun Karin Eide Hjelpemidlar - eldre/sjuke 90 09 70 18
Wenche Leite Ergoterapeut og kommunal koordinator 57 78 20 84 94 50 67 90

Løns- og personalavdelinga

Lill Irene Håvåg Konsulent omsorg 57 78 20 28
Mariann opdal Elde Konsulent (i permisjon) 57 78 20 27
Mona Molland Leiar 57 78 20 25
Sissel Bringeland Konsulent 57 78 20 29

NAV Gulen

Eirik Magnar Høydal Flyktningskonsulent (50% stilling) 40 92 47 02
Guro Eilertsen Rådgjevar
Lindy Kristin Andersen Konsulent
Nina Kolås Rutledal Rådgjevar (i permisjon)
Siv Hamn Rådgjevar

PPT

Gro Sandnes Logoped 974 26 772
Herfinn Takle PPT-leiar 57 78 20 58 97 97 57 63

PU-tenesta

Bjørg Haugland Leiar PU-tenesta 57 78 16 61 48 00 11 26
Carolyn Renate Westervik Avdelingsleiar for Aktivitetssenteret 458 71 571
Kristine Skjørestad Fivelsdal Nestleiar 60% og 20% ressursperson for velferdsteknologi 57 78 16 62 97 69 31 69

Plan, landbruk og teknisk

Anette Halbrend Kvernøy Ingeniør 57 78 20 49
Elise Molde Ingeniør oppmåling 57 78 20 42 95 80 74 42
Håvard Tveit Landbrukskonsulent 57 78 20 44 95 26 16 14
Halvor Brosvik Sakshandsamar vilt 57 78 20 51
Ingvild Høydal Leiar 57 78 20 41
Marek Czarniecki Konsulent 57 78 20 45
May-Lynn Osland Plankonsulent 57 78 20 46
Rune Midtun Ingeniør oppmåling 57 78 20 47 95 92 60 48
Torleif Sundbotten Ingeniør 57 78 20 48
Willy Andre Christensen Konsulent 57 78 20 40 99 26 36 56

Rådmannsavdelinga

Anne Hopland Dagleg leiar for Gulatinget 57 78 20 06 97 52 40 98
Elizabeth W. Høydal Einingsleiar helse 57 78 20 65 40 92 47 04
Harald Haugejorden Rådgjevar økonomi 57 78 20 03 90 91 63 70
Ingebjørg Søreide Kommunalsjef omsorg 57 78 20 04 97 02 83 75
Irene Søreide Rådgjevar 57 78 20 07
Jan Ove Einebærholm Kommunalsjef oppvekst 57 78 20 05
Reidun Halland Rådmann 57 78 20 01 +47 94 50 67 87
Vivian Våge Kultur konsulent / Leiar frivilligsentral 57 78 20 66 92 62 26 07

Skulane

Einar Thune Rektor Eivindvik barnehage og skule 57 78 17 31
Helge Pedersen Rektor Byrknes barnehage og skule 57 78 17 11
Inger Marie Håheim Tynning Leiar Musikkskulen 57 78 20 59
Kurt Helge Pedersen Rektor Dalsøyra barnehage og skule 57 78 17 22
Wenche Dåe Rektor Brekke barnehage og skule 57 78 17 01

Sone Brekke / Byrknes / Dalsøyra

Eva Vågheim Einingsleiar sone Brekke, Byrknes, Dalsøyra 57 78 16 41 47 45 38 59
Irmelin Gripsgård Avd. sjukepleiar Dalsøyra bu- og omsorgssenter 57 78 16 55 48 86 38 07
Mona Hjartholm Avd. sjukepleiar Brekke bu- og omsorgssenter 57 78 16 31 40 02 40 05
Rigmor Søvik Mjømen Avd. sjukepleiar Byrknes bu- og omsorgssenter 57 78 16 42 47 48 16 74

Sone Eivindvik - Gulen sjukeheim

Brita Eidnes Avd. sjukepleiar Demensavdeling 57 78 16 05 45 87 15 56
Heidi Halland Sentralbord/Konsulent 57 78 16 01 45 87 15 70
Joy Palmer Avd. sjukepleiar Rehabiliteringsavdeling 57 78 16 04 45 87 15 60
Kari Lise Ellingsen Avd. sjukepleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter 57 78 16 20 45 97 40 15
Nina Haveland Einingsleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter og Gulen sjukeheim 57 78 16 02 45 87 15 50
Sissel Kvame Avd. sjukepleiar Langtidsavdeling 57 78 16 03 45 87 15 51

Økonomiavdelinga

Beate Marie Horne Konsulent 57 78 20 20
Hege-Beth Brosvik Økonomi- og IT-konsulent 57 78 20 23
Kristin Dingen Konsulent 57 78 20 24
Maike Norman Bøe Skatteoppkrevjar og konsulent 57 78 20 21
Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage German