Gulen har eit rikt næringsliv som stekk seg frå primærnæringar som landbruk, fiske, oppdrett og skog, til næringar innan shipping/offshore og småbedrifter med eit breitt nedslagsfelt. Sløvåg-område er peika ut som eit av satsingsområda for ny industri i Sogn og Fjordane.

Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.