Norge ønsker å redusere for tidleg død av ikkje-smittsomme sjukdommar med 30 prosent innan 2030. Data fra ein ny undersøking vil gjere at helsemyndigheitene kan fylgje med på utviklinga av desse sjukdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsjukdommar.

- Livsstilsfaktorar som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorar. De kan fortelje korleis fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskninga. Ho leiar arbeidet med den nye undersøking som skal foregå ved hjelp av mobilen.

- Undersøkinga «Helse og sjukdom» vil gi myndigheitene viktig informasjon på ein enkel måte slik at dei kan setje i gang tiltak som bedrer folkehelsa, forklarer professoren.


Frå og med laurdag 5. oktober vil tilfeldig utvalte personar i nye Vestlandet fylke ta imot en SMS kor dei blir bedt om å svare på en kort spørjeundersøking. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

Dei håper så mange som mogleg vel å svare. Det er den framtidige helse det gjeld, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.