Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV Gulen

NAV Gulen held til i kommunehuset i Eivindvik med opningstid tysdag og torsdag frå kl 09.00 - 14.30.

Telefon 55 55 33 33

NAV Gulens formål er å:
  • å gi alle moglegheiter til å komme i arbeid
  • at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg
  • å betre levevilkåra for dei vanskelegstilte

Startlån

Startlån kan vere ein mogeleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Andre aktuelle telefonnummer og lenker

  • Pasientreiser telefon 05 515 eller www.pasientreiser.no
  • Helfo Servicetelefon 815 70 030 og www.helfo.no
  • Frikorttelefon 815 70 050
  • Fastlegetelefon 810 59 500
  • NAV pensjon telefon 5555 3334 eller www.nav.no
  • NAV Servicesenter telefon 800 33 166
  • NAV Foreldrepenger 5555 3333 eller på www.facebook.com
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk