– To av tre voksne er for lite aktive, og tur, helst «kortreist» i nærmiljøet, er det folk seier de vil gjere meir av. Då er det eit paradoks at vi ikkje prioriterer dette høgere, seier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Billig - men ikkje gratis

Forskere ved NMBU har analysert korleis dei nære turene, eller det "kortreiste" og tilgjengelige kvardagsfriluftslivet vinner fram i landets kommuner. Ein av dei viktigaste konklusjonane er at det ikkje er samsvar mellom ambisjonar og faktiske prioriteringar i planer og budsjett. Ein av dei viktigaste utfordringene er at "stien" ikkje har eit profesjonelt apparat i ryggen – som tilfellet er i idretten. Det blir neppe fart i dette området før kommunene finner ordningar som kompenserar for denne skjevheiten.

For meir informasjon frå Helsedirektoratet og NMBU, kan du fylgje desse lenkene: 
https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/aktuelt/node/35845
https://helsedirektoratet.no/nyheter/kortreist-friluftsliv-prioriteres-ikke​