Den årlege fristen for å søke om mva-kompensasjon for bygging av idrettsanlegg er flytta fram til 1. mars. For å kunne søke om mva-kompensasjon må ein ha godkjent spelemiddelsøknad. Ferdigmelding, revidert rekneskap og revisjonsmelding må ligge ved søknaden. 

Sjå her for meir informasjon om ordninga.

Søknadar skal sendast til Lotteri- og Stiftelsestilsynet, PB 800, 6805 FØRDE, eller postmottak@lottstift.no.