Me vil sette pris på at dykk ryddar rundt slamavskiljarlok og liknande der dette er naudsynt so framt dykk har mogelegheit til det. Septik24 vil sende ut eit varsel på førehand i veke 14 til påmelde abonnentar. Dersom det skulle vere særskilde høve rundt det å få gjennomførd slamtømminga ber med dykk ta kontakt med Septik24/Johny Birkeland Transport direkte, på tlf. 57 78 11 70 eller e-post: birkeland@septik24.no