Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheiter

Gulen kommune har oppdatert denne sida for å informere deg om nye utviklingar i forhold til planarbeid.

I forhold til Plan- og bygningslova er det krav for annonsering av milestolpar innan planprosessen.
Ved planoppstart varslar tiltakshavar.
Ved vedtak om planforslag for offentleg gjennomsyn og vedtak om endeleg godkjenning av planforslag varslar kommune.
 

Plan Nytt: Godkjenning av reg. plan for Nappen Hyttefelt 92/1

PlanID: 2010008

Vedtak KOM-118/15:

Gulen kommune vedtek i medhald av § 12-12 i Plan- og bygningslov (PBL) godkjenning av planforslaget for reguleringsplan for Gbnr. 92/1 mfl., Nappen, Nappen hyttefelt, plannummer 2010008, med plankart dagsett 03.09.15, føresegner 14.10.15 og planskildring 21.09.15.

utklipp plankart gulen

Plan Nytt: førelegging mindre endringar i kommuneplanen sin arealdel for Gulen

planID: 2012001

Administrasjonen har fått delegert mynde til å gjere vedtak om mindre endringar i Arealdelen. Etter samråding med planforum i Sogn og Fjordane vart vilkår stadfesta for kva type endringar kan gjelde. Ifølge §11-17 i plan- og byggingslov skal kommunen førelegge endringar i aktuelle instansar og berørte partar.

Vedtak etter delegert fullmakt
Framlegg til mindre endring av arealdelen for kommuneplanen for Gulen, plannummer 2012001, med føresegner og plankart dagsett 15.12.15 vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova § 11-17.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German