• Det er påvist poliovirus i Israel. Spesielt barn og spebarn bør vere vaksinert.
  • Hittil i 2013 er 45 tilfelle av poliomyelitt påvist på Afrikas horn, vesentlig i Somalia, som skyldast manglande vaksinering siste åra.
  • Ein har heller ikkje kontroll på situasjonen i Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Generelt vert det anbefalt at alle er grunnvaksinert mot polio i god tid før avreise til land med fare for poliosmitte.
  • Klikk her for meir informasjon...

 

Ta kontakt med Gulen helsestasjon for vaksinering.