Direkte telefonnummer Gulen sjukeheim:
Leiar  Nina Haveland                            45871550   
Kontor Margun Takle                            45871570
  
Langtidsavdeling Sjukeheimen: 
Langtid 1 Avd. sj.pleier langtid Sissel  45871551
Langtid 2                                              45871552
Langtid 3                                              45871553
Langtid 4                                              45871554
Langtid 5                                              45871555

Dementavdeling:    
Dement 1  Avd.sj.pleier Brita               45871556
Dement 2                                             45871557
Dement 3                                             45871558
Dement 4                                             45871559

Rehab. avd    
Rehab 1  Avd.sj.pleier Joy                   45871560
Rehab 2                                               45871561
Rehab 3                                               45871562
Rehab 4                                               45871563
  
Nattevakt 1                                          45871564
Nattevakt 2                                          45871565
Kjøkken                                               45871566
Vaskeri                                                45871567

Service:  
Service 1 Langtid                                45871568
service 2 Dement                                45871569
Service 3 Rehab                                 45871573
    
Vaktmester                                          45871574