Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyttig informasjon om demens

 

10 tidlege teikn på demens

Denne oversikta over tidlege teikn på demens viser typiske skilnadar på problem som alle kan ha og problem som kan vere knytt til demenssjukdom.

Bilete frå ABC demensomsorg

ABC Demensomsorg

I januar 2012 starta over 60 personar i Gulen ei tverrfagleg opplæring i demensomsorg. Opplæringa skal gå over 2 år og dei som deltek er helsepersonell innafor pleie- og omsorg.

12 gode råd

Ved samvær med personar med demens

Syns- og hørselsproblem hos personar med demens

Med alderen vert hørselen og synet svekka hos dei fleste. Eldre treng meir lys enn yngre. Mørkesynet vert redusert og det tek lengre tid til å tilpasse seg frå lys til mørke og omvendt. Det vert større problem med blending, og auget si evne til å tilpasse seg nærleik og avstand vert redusert.
Eldre er meir vare for bakgrunnsstøy, vert lettare distrahert av lyd og har nedsett evne til å finne ut kvar lyden kjem frå. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German