Velkommen til Dalsøyra Samfunnshus

Onsdag den 10. april 2019 kl 20:00 – 22:00 vert det ope folkemøte på Dalsøyra Samfunnshus om den Trondhjemske Postveg gjennom Gulen og informasjon til lag/org om kvar ein kan søkje tilskot til tiltak. Synes du dette er interessant, les meir om møtet her.