Ved kontakt med entreprenør får vi vite at grunna stor arbeidsmengde vert ikkje arbeidet som står att gjennomført før i januar. Frå kommunen si side er det berre å beklage at det vart slik.