Kontaktinformasjon

Hallvard Oppedal (SP)
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik
Tlf.: 57 78 20 02 Mob: 415 13 958
E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

Val av ordførar

Ordføraren for valperiode 2015-2019 vart samrøystes valt i kommunestyret 22.10.2015, sak 81/15.

Val av varaordførar

Odd Harald Eide (Arbeiderpartiet) vart valt som varaordførar for valperiode 2016-2019 i kommunestyret 22.10.2015, sak 82/15.