Organisasjonskart

Gulen kommune er organisert i to nivå:

 • Rådmannsavdelinga
 • Tenesteeiningar

Sentraladministrasjonen består av:

 • Rådmann. Ass.rådmann. kommunalsjefar oppvekst og omsorg.
 • Rådgjevar.
  Kulturkonsulent.
  Folkebiblotek.
   
 • Ekspedisjonsavdelinga
 • Økonomiavdelinga
 • Løns- og personalavdelinga

   

Tenesteeiningane er:

For kontaktinformasjon: sjå tilsette eller klikk her...