Den enklaste måten å få oversikt på jaktfelta, er å gå inn på Hjorteviltregisteret.
www.hjorteviltregisteret.no

Gå inn på fana Hjort
Venstre i menyen Sett hjort – Sette hjort
Velg fylke – Sogn og Fjordane
Kommune – Gulen
Vald – velg vald
Jaktfelt – Alle jaktfelt, der ligg alle jaktfelta med namn og nummer.

For å registrere Sett og skutt går du inn på nettsida www.settogskutt.no

Der må kvar jeger logge inn med jegernummer og fødselsdato.
Der ligg også informasjon om sett og skutt.