Valnemnd vart godkjent i kommunestyret 22.10.2015 sak 83/15:

  • Helga Irene Ellingsen (SP)

  • Øyvind Bøe (H)* - Ivar Eide (H)

  • Odd Harald Eide (AP)

  • Bjarte Undertun (V)

  • Ingolf Wergeland (KrF)* - Bente Hauge (KrF)

* Skifte skal godkjennes i formannskapet og kommunestyret i juni.